az egészségügy ludditái kontra valóság

Gőzlér blog: őszintén az e-cigarettáról

Tudomány vagy propaganda? Az eltájolt fókuszpont.

2017. január 21. - mujo

house-please-leave.png

Újabb gyöngyszemmel gyarapodott a Nemzeti Egészségfejlesztési Intézet Dohányzás Fókuszpontjának szakmai oldala az elektromos cigarettával kapcsolatban. Ezzel együtt összesen már három olyan anyagot publikált a munkacsoport, amely köznevetség vagy közfelháborodás tárgya a témával foglalkozó szakértők és kutatók körében. De mi is ez a három dolog, amelyet a Dohányzás Fókuszpont mindenképp megismerésre érdemesnek tart?

  1. Egy névtelenül leközölt sárdobáló cikk.
  2. A Dohányzás Fókuszpont saját tudománytalan fércmunkája.
  3. Az amerikai tisztifőorvos manipulatív csűrés-csavarása.

Egy névtelen cikk a Lancet oldalán


Szívesen mondanám, hogy az "E-cigaretta: Az angliai Népegészségügyi Intézet bizonyítékokon alapuló tévedése" című írás leközlése a Dohányzás Fókuszpont lobbiszakmai tevékenységének a legalja, de sajnos azóta is rendre alulmúlja önmagát a társulat, akárhányszor az e-cigaretta témájában megnyilvánul.

Maga az írás a Public Health England (továbbiakban: PHE) emlékezetes, "95%-kal kevésbé egészségkárosító, mint a dohányzás" megállapítást tevő jelentésének hitelességét próbálja aláásni, azt sugallva, hogy a David Nutt professzor és társai által először számszerűsített érték valójában a piaci szereplők manipulációja, valamint megkérdőjelezi a közreműködők szakértelmét a dohányzás-visszaszorítás területén. Hogy miért? Mert a PHE jelentés 185 forrásmunkája közül egyetlen tanulmány 12 társszerzője közül kettő feltüntette, hogy korábban kapott támogatást a témában érintett ipari szereplőktől.

Nem tudományos alapon próbálja cáfolni az 5%-os értéket, pusztán megkérdőjelezi két szerző integritását, és ezt kísérli meg rávetíteni egyetlen tanulmányon keresztül az egész jelentésre. A hatalmas összeesküvés egyébként abban áll, hogy Polosa professzor egyszer konzultált egy e-cigaretta forgalmazóval egy kutatás ügyében, egy másik szerző pedig tanácsadást nyújtott egy leszokást segítő termékeket gyártó cégnek.

Akár egy külön cikket is megérne a teljes történet, az egyszerűbb áttekinthetőség kedvéért keretes tartalomként itt vázolom a lényeget:

Röviden

Jobb, mint egy kémregény. Martin McKee professzor névtelenségbe burkolózva megpróbálja kikezdeni Polosa professzor feddhetetlenségét, majd megtámogatja saját névtelen írását egy kommentárban, majd azt hazudja, hogy nem ő írta a névtelen cikket, aztán lebukik, hogy mégis. Ezzel párhuzamosan arról győzködi az angol tisztifőorvost, hogy a 95%-os szám a BAT dohánygyár manipulációja, korábban pedig azon ügyködnek, hogy megakadályozzák a PHE jelentés elkészültét és nyilvánosságra kerülését.

Részletesen

2014. november: A McKee és Sally Davies angol tisztifőorvos között folyó levelezésből kiderül, hogy a tisztifőorvost meghökkentette a PHE ötlete (hogy őszinte jelentést készítsen az e-cigarettáról), és egyértelművé tette számukra, hogy le kell állniuk. Megkérdi McKee-t, hogy a Faculty of Public Health (egy rivális népegészségügyi intézmény) meg tudná-e támadni a kezdeményezést, kvázi házon belül leállítva azt. McKee készségesen felajánlja segítségét, majd értesíti a tisztifőorvost, hogy a Faculty vezetője, John Middleton elbeszélgetett a PHE Kevin Fenton-jával, és úgy tűnik, hogy sikerült elhalasztani a projektet. Következő lépésként pedig jól megkérdőjelezik majd, hogy vajon a moszkvai WHO FCTC szellemiségében készülne-e a munka. Értsd: a WHO-ra hivatkozva próbálják elhallgattatni saját kollégájukat, mintha az egy dohányipari szereplő volna. A leveleket megszerző közérdekű adatigénylés kapcsán arra is fény derül, hogy a tisztifőorvos a kérdéses időszakban több mint 3.000 darab e-mailt váltott különféle e-cigaretta ellenes figurákkal a témában.

2015. augusztus 19.: A Public Health England a fenti mesterkedések ellenére kiadja összefoglaló jelentését.

2015. augusztus 21.: McKee levele Davies-hez:
Kedves Sally, bizonyára nem meglepetés, reagálni fogok a PHE jelentésre a BMJ-ben (British Medical Journal, a Lancet mellet a másik legjelentősebb angol orvosi szaklap). Lásd csatolmány – jelenleg épp átnézik az ügyvédek... szóval nem tudom mikor fog megjelenni. Mindazonáltal úgy gondoltam tudnod kell róla, hogy mit fedeztem fel a 95%-os szám történetét illetően. A csatolmányban összegeztem, de sokkal több minden van a kezemben, ami egyáltalán nem fog jó fényt vetni a PHE-re... (láthatod, teljesen támogatom, amit mondasz, ebben is, és a jövő héten megjelenő Lancet cikkben is, amely nem ás le teljesen a dolgok legmélyére)
Szívesen beszélek veled telefonon is

Martin

2015. augusztus 22.: McKee levele Davies-hez:
Jelenleg csak te, én, Tony Delamothe, Simon Capewell és Simon Chapman tudunk arról a felfedezésről, hogy a 95%-os érték, amit Duncan annyira hangsúlyozott előszavában és amit Kevin villággá kürtölt, eredetileg a BAT dohánygyártól származik....
Professor Martin McKee CBE

2015. augusztus 29.: A Lancet leközli a jelentést kritizáló névtelen cikket.

2015. augusztus 31.: A PHE jelentés szerzői reagálnak az őket ért vádakra.

2015. szeptember 2.: A Dohányzás Fókuszpont leközli a névtelen cikket.

2015. szeptember 4.: Polosa professzor reagál az őt és a szakértői csoportot ért vádakra a Lancet-en.

2015. szeptember 4.: McKee a Lanceten reagál a saját névtelen írására, egyetértését fejezve ki, tovább ekézve a PHE jelentést. Érdekes módon külön jelzi, hogy nincs részéről érdekütközés a témában, annak ellenére, hogy évek óta ott és úgy szapulja az e-cigarettát, ahol és ahogyan csak tudja.

2015. szeptember 15: McKee és Capewell a BMJ-ben is kritizálja a PHE jelentést. McKee ugyanott tagadja, hogy köze lenne a névtelen Lancet cikkhez. Két eshetőség van, McKee vagy Sally Davies tisztifőorvosnak hazudott, hogy az övé a cikk, vagy egy orvosi szaklapban hazudott a nyilvánosságnak, hogy nem az övé.

2016. március 19.: Nutt és szakértői csoportja reagál az őket ért vádakra. Kiemelik, hogy a dohányzás-visszaszorítási szakértelemnek nem sok szerepe van egy olyan kutatás esetében, amely a különféle nikotinos termékek relatív kockázatát elemzi, nem pedig a dohányzás szabályozását. A szakértői csoport egyébként együttesen több mint 300 tudományos munkát jegyez a nikotinnal és a dohányzás ártalmaival kapcsolatban. Kifejtik azt is, hogy a munka során alkalmazott módszereknek köszönhetően bármelyik résztvevő esetleges elfogultsága nem befolyásolhatta a végeredményeket.

Az egész őrületet összefoglalja és részletesen elemzi Dr. Farsalinos és Clive Bates is.

Az érdekütközési nyilatkozatok szerepéről: mint azt Bates fenti cikkében precízen kifejti, a kutatói érdekütközések nyilvánosságra hozatalának célja az átláthatóság biztosítása, nem pedig az érintett kutatók feddhetetlenségének megkérdőjelezése. Mindezzel a tudományos sajtó szerkesztői is pontosan tisztában vannak. Ha a szakfolyóiratok minden olyan kutatási eredményt lefitymálnának, amelyben van érdekütközési nyilatkozat, nem lenne mit publikálniuk.

A 95%-ról: McNeill és Hajek professzorok, a PHE jelentés társszerzői pontosan levezetik, hogy hogyan jött ki a 95%-os érték, és hogy ezt hogyan vetették össze az azóta napvilágot látott további kutatási eredményekkel, amelyek alapján a saját szakértői véleményük szerint ez az érték továbbra is megbízható becslésnek tekinthető.

A BAT szerepéről a 95%-ot illetően: Dick Puddlecote átláthatóan összefoglalta McKee nyakatekert fantazmagóriáját, amely így néz ki: mivel a Nutt féle tanulmány elkészültét részben egy olyan szervezet finanszírozta, amelyben tisztséget viselt egy olyan ember, aki 2013-ban üdvözölte a BAT irányváltását a csökkentett kockázatú termékek felé, így a Nutt és társai féle, majd a PHE féle 95% csak a BAT dohánygyártól származhat. Világos, nem?

Bámulatos, hogy a Dohányzás Fókuszpontnak mindössze három munkanap elegendő volt, hogy lefordítson és leközöljön egy névtelen sárdobálást, mint fontos szakmai hírt, anélkül, hogy egy szót is pazarolt volna az akkor már két hete nyilvános, a témát aktuálisan legátfogóbban feldolgozó eredeti jelentésre.

Helyesbítést, bocsánatkérést, az objektív tények közlését, bármit, amivel ellensúlyozná ezt az orbitális baklövést, természetesen azóta sem láttunk, a cikk a felelőtlen ostobaság mementójaként jelenleg is ott virít a Fókuszpont honlapján. Tanulság? A Dohányzás Fókuszpont ész nélkül ugrik bármire, amivel támadható az e-cigaretta.

A Dohányzás Fókuszpont saját összefoglaló jelentése


Ezt az egyoldalúan szelektált, tény- és arányhamisításoktól hemzsegő borzalmat jól ismerjük. Mióta elkészült, ezt erőltetik oda indoklás gyanánt minden agyament intézkedéshez, amely "szabályozás" címén az e-cigaretta használat ellehetetlenítését célozza. A NEFI nagyvonalúan tudományos kutatásként aposztrofálja, annak ellenére, hogy az a tudományos igényesség minden alapvető szabályát felrúgja, és új magaslatokba emeli a bóvli- és rakománykultusz-tudomány ősi mesterségét. Néhány szaktekintély véleménye erről a szörnyszülöttről:

„Közegészségügyi szempontból ez a jelentés véleményem szerint a hozzá nem értés és a hanyagság egyvelege.” — David T. Sweanor, a jogtudományok doktora, az ottawai egyetem jogi karának és egészségügyi joggal, szabályozással, valamint etikával foglalkozó központjának adjunktus professzora, a nottinghami egyetem tiszteletbeli professzora.

„Ez nem a bizonyítékok objektív áttekintése, hanem egy lobbi-dokumentum olyan emberek tollából, akik az e-cigarettát próbálják eltüntetni a piacról. ... Azok az intézmények, amelyek az ő tanácsaikat követik, a népegészségügynek fognak károkat okozni.” — Peter Hajek, a londoni Queen Mary egyetem klinikai pszichológia professzora, és a Wolfson Institute of Preventive Medicine dohányzás függést kutató csoportjának igazgatója.

„Számos pontatlanságot fedeztem fel ebben a jelentésben.” — Jean-François Etter, a genfi egyetem népegészségügyi karának professzora. A dohányzással kapcsolatos függőségek és a dohányzás megelőzésének elismert szakértője.

„A jelentés sem nem tudományosan pontos, sem nem megbízható, főként egyoldalú szelektáláson, pontatlan idézeteken alapul, és figyelmen kívül hagyja a tudományos bizonyítékok elsöprő többségét.” — Bernd Mayer, a grazi egyetem farmakológiai és toxikológiai karának professzora, a nikotin kutatásának elismert szaktekintélye.

Szemelvények az amerikai tisztifőorvos zagyvaságaiból


Egyoldalú, torz, félrevezető, őszintétlen. Ismerős valahonnan? Ha létezik méreteit tekintve nagyobb katyvasz a Dohányzás Fókuszpont összefoglaló jelentésénél, akkor az Murthy Surgeon General saját, gondosan válogatott, tudománytalan propagandabombája. Gyakorlatilag ugyanarról az álságos ijesztgetésről és kényszeredett önigazolásról van szó, csak még tovább dagasztva. Megjelenését követően egy emberként hördült fel a témával foglalkozó szakértői és tudományos közösség, szinte természetes tehát, hogy ez az érzelmeket manipuláló bóvlitudományos szeméthalom is utat talált a Dohányzás Fókuszpont szakmai honlapjára.

A jelentés ellentmondásairól, csúsztatásairól, valótlanságairól hamarosan egy külön cikk számol be majd, addig is álljon itt pár észrevétel nálam sokkalta okosabb emberek tollából.

„Őszintétlen”, „félrevezető”, „megtévesztő”. „Ha a tisztifőorvosnak nem tűnik fel a jelentős eltérés egy olyan termék, amely évente több mint 400.000 ember haláláért felelős, és egy olyan termék között, amely pusztán 'nem kockázatmentes', akkor igen nagy probléma van a szövetségi közegészségügy szemléletmódjával”. — Dr. Michael Siegel professzor

„A jelentés remekül rájátszik a középiskolai diákok kiugró e-cigaretta használatára. Bár az idézett adatok pontosak, azok bemutatása erősen félrevezető képet nyújt a tinik e-cigarettázásáról. Murthy a valaha, vagy az elmúlt 30 napban bármikor e-cigarettát használó diákok adatait emeli ki, amely jelentős emelkedést mutat 2011 óta. Amit Murthy nem tisztáz, az az, hogy az e-cigarettázó tinik döntő többsége csak hébe-hóba, vagy kisérletezésképp teszi azt. Pusztán a középiskolások körülbelül 1 százaléka e-cigarettázik napi rendszerességgel. Közülük sokan pedig egyáltalán nem fogyasztanak nikotint, amely a jelentés egészségügyi aggályainak elsődleges motívuma”. — Guy Bentley

„Vigyázat: A tisztifőorvos átlépte a tudományt és a propagandát elválasztó határvonalat”. „Igazán borzalmas – az érzelmekre apelláló propaganda és a tudomány teljesen torz és egyoldalú bemutatásának szenvedélyes egyvelege, a fiatalok viselkedésének meg nem értésére, valamint a dohány- és nikotinipar, és ezek fogyasztóinak nem ismeretére építve”. — Clive Bates

„A jelentés tele van az állítólagos károkozással, miközben semmiféle tényt nem lehet felmutatni, hogy az e-cigarettázás bárkinek is bármilyen kárt okozott volna (legyen az felhasználó vagy kívülálló). A káros és potenciálisan káros összetevőkről elhangzó kijelentések nem többek érzelmes megállapításoknál, minden valódi tartalom nélkül a realisztikus kockázatokat illetően”. „A jelentés szerencsétlen módon egyoldalú és bizonyára ismét egy rémhírkeltő nyilvános kampány követi majd a 'gonosz e-cigarettáról'. Ez még tovább duzzasztja majd a tévhiteket az e-cigaretta és a dohányzás kockázata közötti különbségeket illetően, még több dohányost elbátortalanítva az átváltástól”. — Dr. Konstantinos Farsalinos

„Már a címe is sántít: E-cigaretta használat a fiatalok és fiatal felnőttek körében. Hogyne, helyénvaló beszámolni a tinédzserek közötti e-cigarettázásról, de érthetetlen módon a jelentés teljesen figyelmen kívül hagyja a 24 év feletti felnőtteket, pontosan azt a korosztályt, amelyik számára ezek az eszközök készülnek – azt a csoportot, amelyiket a következő 20 év során igazán veszélyezteti majd a dohányzás miatti elhalálozás”. „A fiatalok dohányzása történelmi mélyponton van, annak ellenére, – vagy talán épp amiatt – hogy nagyobb számban kísérleteznek az e-cigarettával a tinédzserek. A jelentésben azonban meg sem jelenik ez a szívmelengető hír a dohányos tinédzserek csökkenő számáról”. — Dr. Sally Satel és David Sweanor

És ami hiányzik


Lehet, hogy én vagyok naiv, amikor azt gondolom, hogy egy közpénzből fenntartott, közfeladatot ellátó szerv ha a köz tájékoztatására adja a fejét, akkor azt objektív módon illene tennie. Ha netán önállóan képtelen elfogulatlan módon feldolgozni a rendelkezésre álló információtömeget, akkor legalább pro és kontra egyaránt mutassa be a vonatkozó fejleményeket, és bízza az olvasóra annak kihámozását, hogy mi a tény, és mi a fikció. Íme néhány olyan fejlemény az elmúlt egy évből, amely valamiért a Dohányzás Fókuszpont szerint említésre sem érdemes:

2016 áprilisából az angol Royal College of Physicians "Nicotine without smoke: Tobacco harm reduction" című, bő 200 oldalas átfogó jelentése az elektromos cigarettáról, olyasmikkel, mint: "valószínűtlen, hogy a kockázata meghaladná a dohányzás kockázatának 5%-át", "fontos népegészségügyi cél az elektromos cigaretta népszerűsítése a dohányosok körében a dohányzás kiváltására". Végülis csak a világ talán legjelentősebb egészségügyi szakmai szervezetéről van szó, akik 1962 óta foglalkoznak a dohányzás visszaszorításával, biztosan csupa badarság, amit írnak.

2016 júniusából Farsalinos doktorék reprezentatív Eurobarometer elemzése, amelyből kiderül, hogy az e-cigarettának köszönhetően Európában már több mint 6.000.000 dohányos egyáltalán nem dohányzik, és több mint 9.000.000 kevesebbet dohányzik, mint egyébként tenné. Jelentéktelen számok ezek, miért is kéne erről bárkit is tájékoztatni, nem?

2016 novemberéből a Truth Initiative és a Schroder Institute 687 tudományos munkát feldolgozó rendszerezett szakirodalmi áttekintése, címszavakban: az e-cigaretta egyre elterjedtebb, kiváltképp a dohányosok körében; lényegesen kevésbé káros, mint a dohányzás; leszokási, vagy dohányzás-visszaszorítási célból használatos; stb. Valahogy ebből sem lett szakmai hír.

Hogy, hogy nem, soha egyetlen pozitív, e-cigarettával kapcsolatos hír nem jutott át még a Dohányzás Fókuszpont szűrőjén, amely akár csak egy kicsit is árnyalhatná annak jól kitalált rémmeséjét. Mivel a hazai döntéshozatali lánc szavahihető forrásként tekint rá (elvégre tudományos háttérintézmény), ez nem kevés aggodalomra ad okot. Jogában áll a Dohányzás Fókuszpontnak megválogatni, hogy mit közöl le, és mit nem? Természetesen. Jogában áll a Dohányzás Fókuszpontnak egyoldalúan, manipulatív módon megválogatni, hogy mit közöl le? Elvileg nem lenne szabad. Gyakorlatilag pedig láthatjuk, hogy mi történik.

Háromból három


A három leközölt anyagból három tehát silány, elfogult propaganda. Ahogy a mondás tartja, egy alkalom csak a véletlen műve, kettő puszta egybeesés, három viszont már ismétlődő minta.

Viszonylag kevés esélyét látom annak, hogy a NEFI szakértőnek titulált munkatársai minden lehetséges alkalommal egyszerűen tévednek egy nagyot. Az sem kimondottan elképzelhető, hogy Demjén Tibor, a Dohányzás Fókuszpont vezetője és szakmai honlapjának főszerkesztője ne kézivezérelné, hogy mi jelenhet meg a honlapjukon, és mi nem. Sokkalta valószínűbb, hogy a Dohányzás Fókuszpont, a Nemzeti Egészségfejlesztési Intézet és az Emberi Erőforrások Minisztériumának szemhunyása mellett, szándékosan próbálja manipulálni a közvéleményt és a döntéshozókat.

Eddigi tevékenysége alapján sajnos nagyon úgy tűnik, hogy a Dohányzás Fókuszpontnak fontosabb a rivális e-cigaretta terjedésének akadályozása, lassítása, mint a dohányzás minél hatékonyabb visszaszorítása. Hogy ennek az ára emberi életekben mérhető, az ugyan kit érdekel?

A cikkben szereplő kép Kay Kim munkája, a CC BY 2.0-nek megfelelően került felhasználásra.

A bejegyzés trackback címe:

https://gozler.blog.hu/api/trackback/id/tr5212138137

Kommentek:

A hozzászólások a vonatkozó jogszabályok  értelmében felhasználói tartalomnak minősülnek, értük a szolgáltatás technikai  üzemeltetője semmilyen felelősséget nem vállal, azokat nem ellenőrzi. Kifogás esetén forduljon a blog szerkesztőjéhez. Részletek a  Felhasználási feltételekben és az adatvédelmi tájékoztatóban.