az egészségügy ludditái kontra valóság

Gőzlér blog: őszintén az e-cigarettáról

EU-s nyilvános egyeztetés az elektromos cigaretta jövedéki adóterheiről

2017. január 13. - mujo

Mint az a Párásító podcastben is elhangzott, február 16-ig lehet kitölteni az EU nyilvános kérdőívét az e-cigarettát érintő jövedéki adóteher kérdésében. Fontos, hogy minél többen véleményt nyilvánítsunk a témában, viszont az űrlap csak angolul érhető el. A kitöltés megkönnyítésére összeállítottam egy útmutatót, a kérdőív fontosabb részeinek magyar fordításával. Az egész maximum 10 percet vesz igénybe, ha csak az általános dolgokat töltöd ki. Köszönet mindenkinek, aki rászánja az idejét és részt vesz a konzultációban.

A kérdőív egyes szekciói között az oldal felső részén található Pages blokk hivatkozásaival lehet váltogatni, az e-cigarettára szorítkozó részek a következőek:

 • About you (Rólad)
 • E-cigs (E-cigaretta)
 • Final remarks (Kiegészítő megjegyzések)

About you

Please select whether you participate to this consultation as:
Válaszd ki, milyen minőségben veszel részt a konzultációban:

 • Individual / private capacity
  Magánszemély
 • Economic operator or industry association
  Gazdasági szereplő vagy ipari szövetség
 • Public authority (national, regional, local)
  Közfeladatot ellátó szerv
 • Non-Government organization
  Civil szervezet
 • Other (please specify)
  Egyéb (fejtsd ki)

Please provide your full name. Please note that you can only fill in the questionnaire if your name and contact details are provided. You can still opt for your answers to remain anonymous when results are published.
Add meg a teljes neved. Fontos, hogy csak úgy tudod beküldeni a kérdőívet, ha a neved és az elérhetőséged megadod (tőlem speciel nem kért elérhetőséget). Lehetőséged van rá, hogy válaszaidat névtelenül kezeljük az eredmények nyilvánosságra hozatalakor.

Are you a smoker or e-cigarettes consumer? Yes/No
Dohányzol vagy e-cigarettát használsz? Igen/Nem.

Please indicate the products you most frequently consume, if any: Multiple answers possible
Jelöld meg, hogy leggyakrabban milyen terméket fogyasztasz, ha van ilyen: Több válasz is lehetséges

 • Manufactured cigarettes
  Dobozos cigaretta
 • Cigars
  Szivar
 • Cigarillos
  Szivarka
 • Hand-rolled fine-cut tobacco
  Kézzel sodrott vágott dohány
 • Make-your-own (machine-rolled) fine-cut tobacco
  Géppel töltött vágott dohány
 • Water-pipe tobacco
  Vízipipa
 • Electronic cigarettes
  Elektromos cigaretta
 • Heat-not-burn tobacco products
  Hevített, égés nélküli dohánytermék
 • Other tobacco products
  Egyéb dohánytermék

In which country are you based? EU-level or multinational organisations, please select the first option; Organisations and individuals based in one country and operating also in other countries, please select your main country of operation.
Melyik tagállamhoz tartozol? EU-szintű vagy nemzetközi szervezetek az első választ jelöljék. Szervezetek és magánszemélyek, akik egy adott tagállamhoz tartoznak, de egy másikban élnek/üzemelnek, a fő lakóhelyüket, működési területüket jelöljék.

Hungary == Magyarország

Please note: The European Commission will prepare a report summarizing the responses. Contributions received are thus intended for publication on the Commissions website (see specific privacy statement). Please indicate whether your reply:
Figyelem: Az Európai Bizottság jelentést állít majd elő az összesített válaszokból. A beküldött válaszokat tehát nyilvánosságra hozzuk a Bizottság honlapján (lásd az ide tartozó adatvételmi nyilatkozatot). Jelöld be, hogy válaszaid:

 • Can be published, including your name or that of your organisation (I consent to publication of all information in my contribution)
  Nyilvánosságra hozhatóak a neveddel, vagy a szervezet nevével együtt (Hozzájárulok minden általam beküldött információ nyilvánosságra hozatalához)
 • Can be published in an anonymous way (I consent to publication of all information in my contribution except my name/the name/Register ID of my organisation)
  Nyilvánosságra hozhatóak, de névtelenül (Hozzájárulok minden általam beküldött információ nyilvánosságra hozatalához, kivéve a nevemet, a szervezetem nevét vagy azonosítószámát)

I declare that none of the information I provide in this consultation is subject to copyright restrictions. Yes/No.
Kijelentem, hogy az általam a konzultáció keretében beküldött információk szerzői jogi korlátozás alá nem esnek. Igen/Nem.

E-cigarettes

In your opinion, should electronic cigarettes and refill containers be subject to excise duties?
Véleményed szerint jövedéki adó kell-e, hogy terhelje az e-cigarettákat és utántöltőiket?

 • Yes
  Igen
 • Only in the case of e-liquids containing nicotine
  Csak a nikotinos utántöltőket
 • No
  Nem (Ez a helyes válasz)
 • Don't know
  Nem tudom

Assuming a possible taxation of electronic cigarettes and refill containers, how should the tax rate on electronic cigarettes and refill containers be, compared with the tax rates applied to the following tobacco products?
Feltételezve egy lehetséges, e-cigarettát és utántöltőit érintő adóztatást, hogyan arányuljon az e-cigarettát és utántöltőít érintő adóteher az alábbi dohánytermékekhez képest? (Tehát az e-cigi adója milyen legyen hozzájuk képest, nem pedig a felsoroltak adóterhe milyen legyen az e-cigihez képest!)

 • Cigarettes
  Cigaretta
 • Fine-cut tobacco for rolling of cigarettes
  Vágott dohány sodráshoz
 • Cigars/cigarillos
  Szivar/Szivarka
 • Other smoking tobacco (such as pipe tobacco)
  Egyéb elszívandó dohány (például pipadohány)
 • Much lower
  Lényegesen alacsonyabb (Ez a helyes válasz)
 • Lower
  Alacsonyabb
 • More or less equivalent
  Többé-kevésbé ugyanolyan
 • Higher
  Magasabb
 • Much higher
  Lényegesen magasabb
 • Don't know
  Nem tudom

How should the tax rate on heat-not-burn type tobacco be, compared with the tax rates applied to the following tobacco products?
Hogyan arányuljon a hevítéssel, nem égetéssel működő dohánytermékek adóterhe az alábbi dohánytermékekhez képest? (A válaszok ugyanazok, mint az előzőnél, kivéve a harmadik oszlop, amely itt "Többé-kevésbé ugyanolyan" helyett "Ugyanolyan")

The following questions are designed for respondents who are familiar with the issue at stake and the related technical aspects of Directive 2011/64. Non-expert respondents may wish to skip to the next section.
Az alábbi kérdések azoknak szólnak, akik tisztában vannak a teljes témakörrel és a kapcsolódó EU direktíva technikai részleteivel. A nem szakértő válaszadók számára nem kötelező kitölteni.

In your opinion what have been so far the impact of the introduction of excise duties on electronic cigarettes and refill containers in some Member States? Please indicate the perceived magnitude of the following impacts.
Véleményed szerint eddig milyen hatásokat váltottak ki az e-cigarettára és utántöltőjére kivetett jövedéki adóterhez az egyes tagállamokban? Jelöld meg az általad észlelt hatás mértékét.

 • Overall decline in consumption.
  A fogyasztás általános csökkenése.
 • Specific decline in the consumption by young people.
  A fogyasztás csökkenése a fiatalkorúak között.
 • Increase in ‘informal’ trade (online, cross-border ‘shopping’, etc.).
  Alternatív beszerzési útvonalak előtérbe kerülése (online, határon túli bevásárlás, stb.)
 • Better and safer products for consumers.
  Jobb és biztonságosabb termékek.
 • Improved market monitoring by public authorities.
  A piac javuló monitorozása a hatóságok részéről.
 • Reduced competitiveness for small players vis-à-vis large players.
  A kisebb piaci szereplők gyengülő versenyképessége a nagyobb szereplőkkel szemben.
 • Consumers switching to traditional tobacco products.
  A fogyasztók hagyományos dohánytermékekre áttérése.
 • Market ‘barriers’ for players to operate on the EU internal market.
  Piaci korlátok az EU belső piacán való működést illetően.
 • No impact
  Nincs rá hatással
 • Marginal impact
  Jelentéktelen hatással van rá
 • Moderate impact
  Mérsékelt hatással van rá
 • High impact
  Komoly hatással van rá
 • Very high impact
  Nagyon jelentős hatással van rá
 • Don't know
  Nem tudom

Please express your agreement / disagreement with the following possible approaches for the harmonisation of tax treatment for electronic cigarettes and refill containers.
Fejezd ki véleményed / ellenvéleményed az alábbi, e-cigarettára és utántöltőre vonatkozó adók egységesítési lehetőségeit illetően.

 • Regulatory revision: Including electronic cigarettes and refill containers in the scope of the Directive, without setting any minimum tax rate.
  Szabályozás: Az e-cigaretta és az utántöltők bevonása az irányelv alá, az adóteher alsó határának megadása nélkül.
 • Regulatory revision: Including electronic cigarettes and refill containers in the scope of the Directive, setting a minimum tax rate on liquids containing nicotine.
  Szabályozás: Az e-cigaretta és az utántöltők bevonása az irányelv alá, a nikotinos utántöltőkre vonatkozó adóteher alsó határának megadásával.
 • Non-regulatory option: promote the exchange of information and practices among Member States on the tax regulation of electronic cigarettes and refill containers.
  Szabályozás mellőzése: az e-cigaretta és az utántöltők adóztatására vonatkozó információk és megvalósítások adatcseréjének támogatása a tagállamok között.
 • Fully disagree
  Egyáltalán nem támogatom
 • Partly disagree
  Nem kimondottan támogatom
 • Neutral
  Semleges vagyok
 • Partly agree
  Valamelyest támogatom
 • Fully agree
  Teljesen támogatom
 • Don't know
  Nem tudom

In your opinion, what are the likely effects of an EU-wide harmonisation of the tax regime for electronic cigarettes and refill containers on the functioning of the EU internal market?
Véleményed szerint milyen hatásokkal lehet az EU belső piacára az e-cigaretta és untántöltő EU-s szintű egységesített adóztatása?

 • Reduction of market obstacles to operate across the borders
  A piaci akadályok csökkenése a határokon átívelő kereskedelmet illetően
 • Increased competition
  A verseny javulása
 • Better control on cross-border movements
  Nagyobb kontroll a határokon átívelő árumozgások tekintetében 
 • Very unlikely
  Nagyon valószínűtlen
 • Unlikely
  Valószínűtlen
 • Likely
  Valószínű
 • Very likely
  Nagyon valószínű
 • Don’t know
  Nem tudom

Assuming a hypothetical (tax-induced) price increase of 20% for refill liquids used in electronic cigarettes what would the likely reaction of the ‘typical’ user of electronic cigarettes?
Egy elméleti, adóteher miatti, 20%-os utántöltő áremelkedés esetén szerinted mi a legvalószínűbb reakció egy tipikus e-cigaretta használó esetében?

 • The user would maintain the current level of consumption
  Nem csökkenne a fogyasztása
 • The user would significantly reduce the level of consumption
  Jelentősen csökkenne a fogyasztása
 • The user would quit electronic cigarettes
  Abbahagyná az e-cigarettázást
 • The user would purchase these products from informal sources (online, cross-border ‘shopping’, etc.).
  Alternatív forrásokon keresztül szerezné be a termékeket (online, külföldi bevásárlás, stb.)
 • The user would increase the consumption of traditional tobacco products
  Növekedne a hagyományos dohánytermék-fogyasztása
 • A lehetséges válaszok ugyanazok mint az előzőnél

Assuming a hypothetical (tax-induced) price increase of 50% for refill liquids used in electronic cigarettes what would the likely reaction of the ‘typical’ user of electronic cigarettes?
Egy elméleti, adóteher miatti, 50%-os utántöltő áremelkedés esetén szerinted mi a legvalószínűbb reakció egy tipikus e-cigaretta használó esetében?

 • A kérdések és lehetséges válaszok ugyanazok mint az előzőnél

Please express your agreement / disagreement with the following possible approaches for the harmonisation of tax treatment for Heat-not-Burn type of products.
Fejezd ki véleményed / ellenvéleményed az alábbi, hevítéssel, nem égetéssel működő dohánytermékekre vonatkozó adók egységesítési lehetőségeit illetően.

 • Regulatory revision: Introduce in the Directive a new definition and tax category for Heat-not-Burn type of products.
  Szabályozás: új meghatározás és adó kategória kialakítása az irányelven belül.
 • Regulatory revision: revise the text of the Directive to clarify which tax category applies to Heat-not-Burn type of products.
  Szabályozás: az irányelv kiegészítése, hogy melyik meglévő adó kategóriába tartozzon.
 • Non-regulatory option: draft a recommendation to Member States providing guidance on the applicable tax regime for Heat-not-Burn type of products based on the existing categories of the Directive.
  Szabályozás mellőzése: pusztán egy ajánlás készítése a tagállamok számára, hogy az irányelv melyik meglévő adózási módszere vonatkozzon rá.
 • A lehetséges válaszok ugyanazok, mint a néggyel ezelőttinél: Egyáltalán nem támogatom / Nem kimondottan támogatom / Semleges vagyok / Valamelyest támogatom / Teljesen támogatom / Nem tudom

Final remarks

(A táblázat alatt)

Should you wish to provide additional information (for example a position paper) or raise specific points not covered by the questionnaire, you can upload your additional document here. The maximum file size is 1MB. Please note that the uploaded document will be published alongside your response to the questionnaire which is the essential input to this open public consultation. The document is an optional complement and serves as additional background reading to better understand your position.
Amennyiben további információval szeretnél szolgálni (például egy vélemény keretében) vagy olyan kérdésekre is kitérnél, amelyek nem szerepelnek a kérdőívben, itt feltöltheted a kiegészítő dokumentumodat. A mérete maximum 1 MB lehet. Vedd figyelembe, hogy az itt feltöltött dokumentumot is nyilvánosságra hozzuk a válaszaid mellett. A dokumentumod kiegészítő lehetőség, további háttérinformációk átadására, hogy jobban megérthessük az álláspontodat.

Select file to upload - Feltölteni kívánt file kiválasztása

Please verify that you are human - Robot blokkoló CAPTCHA cuccmók

Submit - Beküldés

A beküldést követően lehetőséged van kinyomtatni a válaszaidat, vagy PDF-ben megkérni az e-mail címedre.

A bejegyzés trackback címe:

https://gozler.blog.hu/api/trackback/id/tr2212123045

Kommentek:

A hozzászólások a vonatkozó jogszabályok  értelmében felhasználói tartalomnak minősülnek, értük a szolgáltatás technikai  üzemeltetője semmilyen felelősséget nem vállal, azokat nem ellenőrzi. Kifogás esetén forduljon a blog szerkesztőjéhez. Részletek a  Felhasználási feltételekben és az adatvédelmi tájékoztatóban.