az egészségügy ludditái kontra valóság

Gőzlér blog: őszintén az e-cigarettáról

Pert vesztettünk első fokon, de sebaj

2016. november 18. - mujo

targyalasokjegyzeke.jpg

Csütörtök délután ítélethozatallal zárult a Villanypára Egyesület pere a Nemzeti Egészségfejlesztési Intézet ellen, a bíróság a keresetet elutasította. Az ítélet nem jogerős, fellebbezésnek helye van. Jómagam döbbenten állok az indoklás előtt, mintha egy párhuzamos világba cseppentem volna, ahol a szavak ugyanazok, de mást jelentenek.

A per tárgyát képező közérdekű adatigénylés 65 kérdést intézett az alpereshez, annak összefoglaló jelentésének tartalmával kapcsolatban, amely a Nemzeti Egészségfejlesztési Intézet állítása szerint a rendelkezésre álló szakirodalom feldolgozása alapján készült:

Az ÁNTSZ munkacsoportot alakított az Országos Korányi TBC és Pulmonológiai Intézet bevonásával, melyben részt vesznek tudományos háttérintézményei, a NEFI DF, az OKK, ezen belül az OKBI és az OKI is. A munkacsoport célja, hogy saját kutatások és az elérhető nemzetközi tudományos szakirodalom alapján feltárja az elektronikus cigarettával összefüggő lehetséges egészségkockázatokat, illetve elemezze az egészséghatásokat. (forrás)

valamint 

Intézetünk a rendelkezésre álló legfrissebb nemzetközi kutatások, adatok áttekintése alapján alakította ki szakmai álláspontját az e-cigarettával kapcsolatban (forrás)

Ezek alapján az ember azt gondolná, hogy a NEFI birtokában van annak az információnak, hogy a tudományos szakirodalom egyes műveit miért, másokat (a munkák döntő többségét) pedig miért nem találtak érdemesnek arra, hogy értelmezzék, feldolgozzák. De nem.

A NEFI szerint "a kérdőívben szereplő kérdések, azonban nem közérdekű adatok kiadására, hanem szakmai, illetőleg nem szakmai érvek, különböző internetes felületeken található anyagok, a felperes által interpretált vélemények értékelésére, illetőleg ezen anyagok felperes által megadott szempontok szerinti feldolgozására vonatkoznak".

- Kisfiam, megettél mindent?
- Igen, anyu.
- A spenótot miért nem etted meg?
- Mi közöd hozzá?
(ingerlékenyebb szülő esetén valahol itt durranna el egy nevelési célzatú pofon)

Ezek a különböző internetes felületeken található anyagok a téma rendelkezésre álló szakirodalmának nyilvánosan elérhető, szakmailag lektorált (peer reviewed) publikációi, több esetben az alperes által is hivatkozott forrásmunkák. Na ezekről nem tud semmit a NEFI, sőt szerinte nem is dolga, hogy tudjon.

Sőt, a legjobb az egészben, hogy jó egy évvel ezelőtt a NEFI arra való hivatkozással utasította el az adatigénylést, hogy az döntést előkészítő adatokra vonatkozik, amit - a hatályos jogszabály értelmében - csak akkor tehet meg, ha az intézmény vezetője minden egyes kérdéses adatot maga ellenőriz ebből a szempontból, és meggyőződik róla, hogy a nyilvánosság korlátozása valóban szükséges-e, valamint arányosságban áll-e az így elérni kívánt céllal.

De az ügy, amelynek alapvetően arról kellett volna szólnia, hogy nagyobb közérdek-e, hogy a NEFI titokban tarthassa a döntéseit indokló érveit, mint az, hogy a köz megismerhesse, hogy miért tussol el az intézet tudományos bizonyítékokat, el sem jutott eddig a fázisig.

A bíróságot nem érdekelték a közel húsz oldalon keresztül felsorolt tények, amelyek alapján egyértelmű, hogy óriási a probléma a NEFI háza táján, sem pedig az Alkotmánybíróság az átlátható közigazgatással és az információszabadsággal kapcsolatos állásfoglalásai. Nem érdekelte az sem, hogy a törvény értelmében automatikusan közérdekű adat minden döntést előkészítő adat, definíció szerint nincs olyan döntést előkészítő adat, amely ne lenne közérdekű.

Hogy az adatigénylés tárgya egy nyilvános dokumentum, amely nyilvánvalóan nem titkos, az külön hab a tortán, de a NEFI szerint az, hogy egyszer majd valaki talán felhasználja egy döntéshez, az elegendő indok arra, hogy egyetlen, a dokumentummal kapcsolatban felmerült probléma kapcsán se adjon közzé információt. Ennyit az átlátható, korrupciómentes, társadalmilag kontrollált közigazgatásról.

Adott tehát egy adatigénylés, amelyet alperes maga is elfogad akként, amikor nem azzal utasítja el, hogy nem értelmezhető adatigénylésként, hanem azzal, hogy döntést előkészítő adatokról van szó. Egy évvel később, hogy, hogy nem, az alperes kezelésében lévő közérdekű adat hirtelen már nem közérdekű adat, de a kezelésében sincs, sőt, még adat jellegét is elveszíti.

Ugyanis a bíróság azt állapította meg, hogy az az ismeret, amely alapján valaki egy kérdést meg tud válaszolni, és amely ismeretnek a kérdezett saját állítása szerint is birtokában kell, hogy legyen, na ez az ismeret nem minősül adatnak, így adatkérés tárgya sem lehet. Ügy lezárva.

Amennyiben az általunk kért adatok nem a NEFI kezelésében álló közérdekű adatok, akkor a NEFI egyben azt állítja, hogy az elérhető szakirodalom feldolgozását követően nincs birtokában annak az információnak, hogy szakmai tevékenysége során a szakirodalom egyes munkáinak eredményeit miért nem vette figyelembe, és másokét pedig miért csak részlegesen, teljes kontextusából kiragadva. Ez egyben azt is jelenti, hogy a NEFI, mint közfeladatot ellátó szerv szakmai tevékenysége nem csak a köz, de saját maga számára is átláthatatlan, áttekinthetetlen, ellenőrizhetetlen. Hurrá.

Két dolog azonban egyértelműen kiderült:

A) A NEFI nem mond igazat. Nem mond igazat arról, hogy összefoglaló jelentése a teljes elérhető szakirodalom feldolgozásán alapul. Ezt persze eddig is tudtuk, az igazi kérdés nem is ez. Az igazi kérdés az, hogy vajon mi minden más nem igaz a NEFI állításai közül, és mi oka az intézménynek a tények elferdítésére?

B) A NEFI (legalábbis Dohányzás Fókuszpontja), hasonlóan az őt életre hívó WHO FCTC-hez, írtózik a nyilvánosságtól, az átláthatóságtól, az ellenőrizhetőségtől, mindent elkövet, hogy ne legyen számon kérhető. Majd ők megmondják a tutit, és ne érdekeljen senkit, hogy mégis milyen alapon, és miért. Egy közpénzből üzemeltetett, közfeladatot ellátó szervről van szó, amely valamiért látszólag érinthetetlenséget és teljes autonómiát élvez.

Ha valóban akkora probléma van a NEFI szakmai tevékenységével kapcsolatosan, mint amelyre az összegyűjtött tények következtetni engednek, akkor az intézmény két szék közül tud választani. Az egyik az inkompetenciáé, a másik pedig a szándékos károkozásé. Nem meglepő tehát, ha mindent elkövet, hogy egyiken se kelljen látványosan helyet foglalnia. A megoldás: tettetni az értetlent, amíg csak lehet.

Egy első fokon elvesztett per persze semmit sem jelent. Már önmagában az is hatalmas előrelépés, hogy felkavarjuk az állóvizet, és kíváncsi tekintetek szokatlan és kellemetlen kereszttüzében találja magát az intézet az utóbbi időben. A közigazgatás a jelenlegi állapotában persze nem kimondottan támogatja az átláthatóságot, az ellenőrizhetőséget és a számonkérés lehetőségét, de ettől még nem szabad feladni.

Végezetül álljon itt négy köztiszteletnek örvendő szaktekintély véleménye a NEFI összefoglaló jelentéséről, döntse el mindenki maga, hogy ezek alapján mennyire lehet megbízni a Nemzeti Egészségfejlesztési Intézet állításaiban.

David T. Sweanor, a jogtudományok doktora, az ottawai egyetem jogi karának és egészségügyi joggal, szabályozással, valamint etikával foglalkozó központjának adjunktus professzora, a nottinghami egyetem tiszteletbeli professzora. 1983 óta foglalkozik a dohányzás szabályozásával, Kanada világelsőként megalkotott dohányzás-visszaszorítási törvényeinek megalkotásának egyik kulcsfigurája volt.

A magyar egészségpolitikai jelentés az e-cigaretta használat kockázatairól nem objektív és nem a jelenlegi tudományos bizonyítékokon alapul. Számos alkalommal úgy találtam, hogy elferdíti a tényeket, féligazságokat idéz, és egyoldalúan szelektálja a bizonyítékokat a kockázatok eltúlzása érdekében, ugyanakkor elhallgatja az e-cigaretta használat, mint a dohányzás ártalomcsökkentő alternatívájának egyértelmű személyes és közegészségügyi előnyeit. Ez a jelentés nem alkalmas feladata ellátására, hacsak feladata nem az, hogy félretájékoztassa a népességet, a döntéshozókat és a szabályozásért felelősöket. Közegészségügyi szempontból ez a jelentés véleményem szerint a hozzá nem értés és a hanyagság egyvelege.

Peter Hajek, a londoni Queen Mary egyetem klinikai pszichológia professzora, és a Wolfson Institute of Preventive Medicine dohányzás függést kutató csoportjának igazgatója, számos tudományos publikáció szerzője, a Royal College of Physicians e-cigaretta jelentésének társszerzője.

Ez nem a bizonyítékok objektív áttekintése, hanem egy lobbi-dokumentum olyan emberek tollából, akik az e-cigarettát próbálják eltüntetni a piacról. Szándékaikat illetően bizonytalan vagyok. Úgy tűnik, mintha a dohányipar ellen lennének, de mégis azon küzdenek, hogy a dohánykereskedelmet védjék és eltántorítsák a dohányosokat a lényegesen biztonságosabb e-cigarettázásra történő átváltástól. Azok az intézmények, amelyek az ő tanácsaikat követik, a népegészségügynek fognak károkat okozni.

Jean-François Etter, a genfi egyetem népegészségügyi karának professzora. A dohányzással kapcsolatos függőségek és a dohányzás megelőzésének elismert szakértője, 2009 óta kutatja az e-cigaretta használók szokásait, számos tudományos publikáció szerzője.

Számos pontatlanságot fedeztem fel ebben a jelentésben. Nincs arra vonatkozó tudományos bizonyíték, hogy a jelenlegi, vagy volt dohányosok körében az e-cigaretta fenntartaná vagy fokozná a nikotinfüggőséget. A rendszeres e-cigaretta használat a nemdohányzó fiatalok körében extrém ritka. Arra sem létezik tudományos bizonyíték, hogy az e-cigaretta használat nikotinfüggőséget alakítana ki a fiatal nemdohányosok körében, vagy a dohányzásra ösztönözné a nemdohányzó fiatalokat. ... Az elektromos cigaretta a [WHO által megfogalmazott] ártalomcsökkentés megteremtésének, és a hagyományos cigaretták által okozott megbetegedési terhek csökkentésének a lehetősége.

Bernd Mayer, a grazi egyetem farmakológiai és toxikológiai karának professzora, a nikotin kutatásának elismert szaktekintélye, számos tudományos publikáció szerzője.

A jelentés sajnálatos módon erősen elfogult egy olyan e-cigaretta ellenes attitűd irányában, amely komoly népegészségügyi károkozáshoz vezet Magyarországon. Kétség nem férhet hozzá, hogy az e-cigaretta használat nagyságrendekkel kevésbé ártalmas, mint a dohányzás.
...
A jelentés sem nem tudományosan pontos, sem nem megbízható, főként egyoldalú szelektáláson, pontatlan idézeteken alapul, és figyelmen kívül hagyja a tudományos bizonyítékok elsöprő többségét, amelyek az e-cigaretta, mint a dohányzás ártalomcsökkentésének egyedi potenciált kínáló lehetőségét támasztják alá.

A bejegyzés trackback címe:

https://gozler.blog.hu/api/trackback/id/tr5511971096

Kommentek:

A hozzászólások a vonatkozó jogszabályok  értelmében felhasználói tartalomnak minősülnek, értük a szolgáltatás technikai  üzemeltetője semmilyen felelősséget nem vállal, azokat nem ellenőrzi. Kifogás esetén forduljon a blog szerkesztőjéhez. Részletek a  Felhasználási feltételekben és az adatvédelmi tájékoztatóban.